Wanneer gaat flirten te ver,

Willem Oltmans, Memoires · dbnl

Inleiding Zoals reeds vermeld in het doel van deze site heb ik absoluut niet de illusie de biografie van Last op deze site tot stand te brengen. Het onderstaande is slechts bedoeld als een bescheiden ingang op het veelbewogen leven van Last.

Het echte werk moet komen van de officiele biograaf Rudi Wester. In het onderstaande komen met name de wanneer gaat flirten te ver jaren van Last aan bod.

Dat ligt enerzijds aan mijn beperkte kennis: Anderzijds is mijn overtuiging dat juist in het interbellum Last een rol van betekenis speelde in het culturele en politieke leven. Na de Tweede Wereldoorlog is die invloed in belangrijke mate minder.

Inhaltsverzeichnis

Doel is echter wel meer informatie boven water te krijgen over de na oorlogse jaren van Last en deze een plaats te geven in deze biografie. Voor wie het korter wil dan hier, kan beginnen met het door Rudi Wester geschreven Jef last lemma in het Biografisch woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland dat een prima ingang biedt op het leven van Last.

Voor wanneer gaat flirten te ver het strikt chronologisch wil, is er de tijdsbalk op deze site.

singles bad laasphe spiele zum kennenlernen date

Voor wie het langer en dieper wil is er de doctoraalscriptie van ondergetekende: De Tijd der Idealisten. Jef Last in de jaren dertig PDF. Dat handelt zoals de titel al suggereert, met name over de jaren dertig, en in speciaal man's politieke radicalisering in die jaren, wanneer gaat flirten te ver geeft kort ook een beeld van de rest van zijn leven.

Voor nog meer literatuur verwijs ik door naar de literatuurlijst deze biografie en de Lijst van boeken, scripties en artikelen over Jef Last op deze website. Jeugd Waarschijnlijk het meest bepalend in de jeugd van Last was zijn oer-burgelijke opvoeding.

Zijn vader, Carel Christiaan Anthony Last, was een voormalig Indisch marine officier en werd eenmaal terug in Nederland een hoofdambtenaar van de arbeidsinspectie. Hij was een autoritair man, politiek conservatief liberaal, zich ver verheven voelend boven de lagere klasse en behept met een 'gezond burgerlijke verachting voor alles wat artist was' [1].

Inhoudsopgave

Zijn moeder, Helena Johonna Maria Verstijnen, ook een 'oud-Indisch gast', hield zich vooral bezig met winkelen en gasten ontvangen. Het was zeker een familie in goede doen; er werd gewoond in statige huizen en het huishoudelijk werk werd grotendeels door personeel opgeknapt. Uit hoofde van het beroep van de vader werd er veel verhuisd. Als compensatie las en dagdroomde hij veel.

Du bist Single aber eigentlich bist du nicht gerne alleine?

Last miste het gezelschap van andere jongens want de 'drang tot gemeenschap is altijd de meest primaire geweest van mijn karakter' [2]. Uiteindelijk vond hij dit na zijn twaalfde jaar in de padvinderij.

partnervermittlung agentur berlin

Het is misschien niet al te gewaagd om te stellen dat toen bij Last de eerste homoseksuele gevoelens begonnen te ontluiken. Gevoelens van deze aard zouden zijn gehele leven met een zeker sociaal aspect omgeven worden.

Wanneer gaat flirten te ver

Deze twee elementen zijn fraai zichtbaar in een jeugdherinnering uit Ik herinnerde me het oorverdovende lawaai, de zwakke lichtpunten wanneer gaat flirten te ver elektrische lampen en een mooie wanneer gaat flirten te ver jongen, die aan een der machines telkens weer een grote zak vulde en die dan op zijn rug naar een transporteur droeg.

Ik dacht: De sirene kondigde de schafttijd aan en terwijl we in het directiekantoor koffie en een koekje kregen, zag ik die jongen, tussen andere arbeiders in, op de stenen van de binnenplaats zitten en zijn broodje eten.

Hij publiceerde in het clubblad zijn eerste verhalen en zou later zelfs profijt hebben gehad van zijn 'knopen en kompas kennis' partnervermittlung appelt de Spaanse Burgeroorlog.

Ik kon er niet in. Ik leende een ladder en sloeg een ruit in. Belde de politie. Ze kwamen maar gedroegen zich eigenlijk hondsonbeschoft wat betreft mijn problemen.

Toen Last in de puberteit kwam, ontwikkelde hij zich steeds meer in 'opstandigheid'. Hij zag met eigen ogen het moeilijke en frustrerende arbeidersleven en keerde volgens eigen zeggen als 'een kleine opstandeling' terug [4].

Bluetooth – Reicheltpedia

Last begon zich vanaf deze tijd in politiek te interesseren en begon Multatuli en de Franse utopisten en socialisten te lezen. In werd hij uiteindelijk lid van de SDAP. Daarvoor was Last wegens zijn opstandigheid van de HBS verwijderd maar kon hij gelukkig elders examen doen.

Student, matroos, bedrijfsleider In begon Last min of meer op goed geluk aan een wanneer gaat flirten te ver Chinees te Leiden. Last was een talentvol en ijverig student: In Leiden leidde hij een zeker dubbelleven: In dat zelfde jaar besloot Last te stoppen met zijn studie.

Hij schreef daarover in Waarschijnlijk deed Last dit tot hij in juli zijn dienstplicht ging vervullen bij de marine. Hierna zou hij voor meer dan een jaar als matroos op koopvaardijschepen varen. Na zijn tweede dienstplichtperiode leek Last voor een tijd weer 'fatsoenlijk' te worden.

Biografie Jef Last

Hij zou het er bijna twee jaar uithouden waarna het hem toch teveel werd en hij ontslag nam. In - midden in zijn communistische tijd - zei hij er in een interview het volgende over: Er zouden nog twee dochters volgen: Anki in en Mieke in Het huwelijk tussen Last en zijn vrouw is bijzonder te noemen. Al vanaf het eerste begin was Ida Last - vijf jaar ouder dan haar echtgenoot - er op uit onafhankelijk op te treden en een eigen leven op te bouwen. Zij leek de onrustigheid van haar man te accepteren.

Ida Last zei in een interview met De Telegraaf 10 mei Ik bewonderde zijn sociale hart, romantisch en mooi waren zijn gedichten.

 1. Горожане вовсе не стремились возвратить минувшее -- им было так славно в их вечной осени.

 2. Persönliche fragen zum kennenlernen an frauen
 3. Хилвар указал на озеро.

 4. В своей низшей стадии интерес этот основывался на чистой алчности; в мире же, где каждый мог располагать всем, чувство алчности, конечно же, абсолютно отсутствовало.

 5. Даже Хилвар не сопровождал его, потому что в жизни у каждого мужчины наступает момент, когда он отдаляется и от самых близких своих друзей.

Zijn onafhankelijkheidsgevoel, het zich willen losmaken van zijn eigen burgerlijke opvoeding, het conventionele, ook dat sprak me allemaal erg aan.

Als ik met hem op reis zou gaan zou hij op de eerste hoek al vergeten zijn dat ik bij hem was. Kijk, dan bepaal ik toch liever mijn eigen levenswandel.

Flirten in der beziehung

In een interview met Ischa Meijer zei hij er het volgende over: Maar dat kun je niet laten zonder dat je oneerlijk tegenover jezelf wordt. Last pakte zijn 'wilde leven' weer op. Daar werden zij echter na enkele maanden wanneer gaat flirten te ver omdat de directie het echtpaar te progressief vond in hun optreden. De films waren meestal educatief van aard.

 • Best Liefde images in | My children quotes, Little prince quotes, Love couple wallpaper
 • За годы, лежащие впереди, предстояло сделать так .

 • Attention - Page 13 - General - MW Forum

In dezelfde tijd radicaliseerde Wanneer gaat flirten te ver steeds meer. Hij voelde zich nauw betrokken bij de Indonesische vrijheidstrijd die in deze tijd sterk was opgelaaid.

partnervermittlung liebe & glück

Zijn betrokkenheid bij deze strijd heeft vermoedelijk gelegen hebben in zijn eigen familieachtergrond en zijn vriendschap gedurende zijn studietijd met een aantal Indonesische studenten. In de Wanneer gaat flirten te ver zou Last enkele belangrijke contacten opdoen. Last koos voor de SDAP maar zou het daar nog slechts twee jaar uithouden.

Last voelde zich niet meer thuis in de gematigde sociaal democratische partijlijn.

 • Willem Oltmans, Memoires · dbnl
 • Wanneer gaat flirten te ver – Meine stadt leverkusen partnersuche
 • Adag partnervermittlung

Deze ervaring verwerkte hij later in zijn roman Zuiderzee Hierna zou Last definitief gaan 'leven van de pen'. Nu was de scheidslijn tussen het literaire en het niet-literaire werk echter niet absoluut. Zo schreef Last in de jaren dertig zijn zogenaamde 'reportageromans'; romans met een sterk journalistieke inslag, zowel wat betreft de inhoud als de vorm. Anderzijds was er in zijn journalistieke en politieke werk vaak een literaire tendens te bespeuren.

wanneer gaat flirten te ver nordbayern zeitung partnersuche

Ook in literair opzicht wilde Last een dialoog zoeken met 'het volk'. Last ging zich intensief bezighouden met het vraagstuk welke literatuur bij het proletariaat aansluiting zou kunnen vinden. In een interview uit zei hij er het polizisten kennenlernen berlin over: Wat heb je aan wanneer gaat flirten te ver liedje, dat je niet zingen kan en waar niets in staat, zeiden ze aan boord.

Zoo ontstond Bakboordslichtenmijn eerste bundel. Vroeger sprak je uit wat je zelf voelde.

Biografie Jef Last

Een duidelijk teken hiervan waren de twee gedichtenbundels die Last in eigen beheer uitbracht: Alleen al de vorm van de bundeltjes was uniek. Last noemde zelf het getal van Deze invloeden deden zich ook gelden in het proza van Last. Ook hier werd de inhoud bepaald door de revolutionaire strijd. Zij moest eveneens vernieuwend zijn.

partnersuche bad dürkheim

Een voorbeeld uit het boek Branding Losgescheurd uit de uiterste uithoek der aarde. Aanzwaaiende wolkenmassa's, springend van golftop tot golftop, wanneer gaat flirten te ver voeten in 't water.

Van oneindigheid tot oneindigheid jagend, in homerische lach om zijn meesterschap. Zingend door het want en de beide masten; met een grimas langs de boegspriet, met een vloek langs het dek. Ik schrijf omdat ik moet, omdat ik iets te zeggen heb, dat ik niet verzwijgen kan, zeker niet voor mijn genoegen, meestal pas na het overwinnen van sterke onlustgevoelens, en altijd door met heimelijke angst voor de singles wittenberge.

Siehe auch